Januari 2017 - december 2018

Participatietraject B401

Part 2

In dit project werd samen met Gentenaars, gebruikers en overheden nagedacht, geëxperimenteerd en werden ideeën uitgeprobeerd voor de toekomst van de B401 (verbindingsweg) in Gent.

De toekomstscenario’s werden verbeeld en tastbaar gemaakt aan de hand van workshops, wandelingen … tijdens een 'Toekomstweekend'. Avansa regio Gent bevraagde in het kader van dit participatietraject ook een aantal kwetsbare groepen en minderheden als aanvulling van het brede participatietraject. Deze groepen hebben immers andere behoeften dan de groepen die spontaan deelnemen aan participatietrajecten. Op die manier werd deze stem ook gehoord en meegenomen in de bevraging.