Januari 2018 - december 2018

Praattafels Gent in Dialoog

Praattafelsgentindialoog

Een groepje bezorgde Gentenaars zonder politieke kleur en enkele organisaties uit het maatschappelijk middenveld wilden in het kader van 'Gent Vredesstad 2018' maandelijks praattafels organiseren op diverse locaties in Gent. De bedoeling was om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en kennis te laten maken met elkaar.

Deze praattafels zouden op publieke plaatsen in de stad of in een publiek toegankelijke locatie van één van de partners plaatsvinden. Door samen te werken met partners die Gentenaars van diverse achtergrond bereiken (Zelforganisaties van Etnisch Culturele Minderheden, moskeeverenigingen,…) zorgden we er voor dat Gentenaars in al hun diversiteit vertegenwoordigd waren. Een moderator leidde de gesprekken in goede banen.

We geloven dat onwetendheid en angst voor de ander aan de basis liggen van veel conflicten en maatschappelijke problemen. Net daarom zijn we er van overtuigd dat de praattafels deze onwetendheid en angst op een laagdrempelige en gezellige manier kunnen overstijgen.

De praattafels 'Gent in Dialoog 2018' droegen bij tot het stimuleren van nieuwsgierigheid naar de ander en boden de gelegenheid om elkaar vragen te stellen. De deelnemers aan het gesprek luisterden naar elkaar en probeerden begrip op te brengen voor elkaars verhaal over hoe we leven in de stad Gent. Op die manier kwamen we tot een open en boeiende dialoog, voorbij stereotypes en misverstanden.