Reginald Moreels

Réginald Moreels (Gent, 4 december 1949) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent.


Hij vestigde zich als chirurg in Oostende. In de jaren ’80 was hij medeoprichter van de Belgische tak van Artsen Zonder Grenzen.


Hij was voorzitter van 1986 tot 1994. Een jaar later maakte hij een uitstap naar de politiek. Hij werd eerst staatssecretaris en later minister van Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Samenwerking.


Dr. Moreels bleef al die tijd actief als chirurg in conflictgebieden. Hij zag de oorlogsellende van heel dichtbij in ondermeer Rwanda, Angola, Cambodja, Irak, Syrië en voormalig Joegoslavië.


Sinds 2014 doet hij er alles aan om de Beni-regio, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, op de kaart te zetten. Dokter Moreels vertrekt regelmatig als vrijwilliger op missie naar Beni om er gratis chirurgische zorg te verlenen.


Het gebied, waar ruim een miljoen mensen leven, is een blinde vlek voor internationale hulporganisaties. Dat onrecht knaagt, en leidt tot de oprichting van UNICHIR én de bouw van het chirurgisch en verloskundig centrum