Roel De Ridder

Roel De Ridder is onderzoeker aan de UHasselt (fac. Architectuur en Kunst) en lesgever aan de KU Leuven (fac. Architectuur). Zijn onderzoek staat meestal in het teken van de toekomst van parochiekerken en altijd in het teken van de relatie tussen architectuur, stedenbouw en 'de burger'. Het onderzoek raakt af en toe aan aspecten van kunst, erfgoed, en gebeurt niet zelden binnen participatieve trajecten. Zijn lesopdrachten hebben een cultureeltheoretische insteek. Daarnaast is Roel De Ridder betrokken in meerdere culturele, interlevensbeschouwelijke, sociale en socioculturele verenigingen.