Sofie Avery

Sofie Avery is filosoof en doctoraatsonderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, waar die onderzoek doet naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld. Sofie benadert dit probleem vanuit academische en activistische lens en doet hiervoor beroep op inzichten uit het intersectioneel feminisme.