Suzy Serneels

Suzy Serneels (°1968) studeerde in 1991 af als bio-ingenieur. Ze werkte een tiental jaren als onderzoeker aan de KU Leuven en later aan de UC Louvain, waar ze in 2001 een doctoraat in de geografie behaalde voor onderzoek naar de impact van veranderingen in landgebruik door Maasai herders op de fauna in wildparken in Oost-Afrika. Nadien woonde en werkte Suzy enkele jaren in Kenya als wetenschapper bij het International Livestock Research Institute.


In 2006 gaf ze haar carrière een andere wending en startte ze bij Broederlijk Delen als programmaverantwoordelijke Afrika (Oeganda, Rwanda, Burundi en Zuid-Afrika). Vanaf 2012 verruimde ze haar kennis over landbouw en rurale ontwikkeling in Afrika als programmaverantwoordelijke Senegal en Burkina Faso. Begin 2019 vervoegde ze het beleidsteam van Broederlijk Delen waar haar focus ligt op het thema Recht op Voedsel.


Suzy richt zich tot Vlaamse, Belgische en Europese beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de politieke agenda te houden en het beleid te beïnvloeden. Ze informeert journalisten en sensibiliseert de publieke opinie via lezingen en debatten.