Wim Distelmans

Dr. Wim Distelmans is professor palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft zijn praktijk in het ziekenhuis en is betrokken bij de opleiding van artsen. Sinds de euthanasiewet op 28 mei 2002 in ons land in werking trad, is hij voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Hij is voorzitter van het Forum Palliatieve Zorg en de palliatieve thuisequipe Omega, de eerste in zijn soort in België, en richtte in 2003 het LevensEinde InformatieForum (LEIF) op en vormde intussen meer dan 600 LEIFartsen en duizenden LEIFconsulenten. Hij is ook de initiatiefnemer van het Dagcentrum ‘TOPAZ’ van het UZ Brussel in Wemmel, waar men met de hulp van professionelen en vrijwilligers ongeneeslijk zieken professioneel omringt en hen begeleidt op hun weg naar het einde. Ten slotte nam hij mee het initiatief om ULteam op te richten, een noodconsultatie voor het uitklaren van complexe situaties bij het levenseinde. Al deze initiatieven maken deel uit van W.E.M.M.E.L., expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’ te Wemmel.

Meer info op www.wemmel.center; www.leif.be, www.ulteam.be