Bewustmaking

Regenwoudsessies: bedreigd planetair erfgoed in de kijker

In samenwerking met verschillende partners organiseert Avansa regio Gent een combinatie van online en live activiteiten waarbij we de long van onze planeet in de kijker zetten.

Isai ramos 2 Woicgqv U4 unsplash

Je zag misschien al de beelden van de bosbranden in het Amazonewoud of de tragische beelden van een orang-oetang in Indonesië die verweesd achterblijft nadat het woud gekapt is voor palmplantages. We kunnen er niet naast kijken: het gaat niet goed met de regenwouden. Zo lazen we net nog dit bericht over het verdwijnen het tropisch regenwoud in een recordtempo. Nochtans zijn experts het er over eens dat het behouden van het tropisch regenwoud erg belangrijk is om verschillende redenen.

  • Biodiversiteit. Hoewel tropische regenwouden maar 2% van de aardoppervlakte bedekken, schatten wetenschappers dat meer dan 50% van het totaal aantal plant- en diersoorten op aarde in de tropische regenwouden leven. Daarmee zijn ze de rijkste natuurgebieden op aarde. En lang niet alle dieren en planten uit de tropische regenwouden zijn al ontdekt of ingedeeld. Sommige (nog niet ontdekte) soorten bevatten misschien stoffen die de ontwikkeling van medicijnen tegen ziekten (bijvoorbeeld aids, kanker) kunnen versnellen. Maar misschien geraken deze soorten al uitgestorven nog voor ze ontdekt worden door het verdwijnen van hun habitat. De instorting van de biodiversiteit op aarde wordt dan ook samen met de klimaatverandering als de grootste ecologische bedreiging van onze tijd beschouwd.
  • Klimaatverandering: Cijfers van het IPCC tonen aan dat het verdwijnen van bos verantwoordelijk is voor 18% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarmee komt ontbossing op de derde plaats, na de energiesector (26%) en de industrie (19%). Maar dus voor landbouw (14%) en transport (13%). Dit wil zeggen dat ontbossing meer CO2 in de atmosfeer brengt dan alle auto’s, vliegtuigen en vrachtwagens op de wereld. Het overgrote deel van deze uitstoot ten gevolge van ontbossing vindt plaats in de tropische regenwouden. Om die redenen gaan er steeds meer stemmen op om het regenwoud te beschouwen als een ‘globaal publiek goed’. Want wat er met het regenwoud gebeurt, belangt de hele wereld aan. Lees hier meer.


Natuurverdedigers en -herstellers getuigen

In onze activiteitenreeks laten we een aantal bevoorrechte getuigen aan het woord. Mensen zoals Anthony Caere, die als piloot voor het Virunga park in Oost-Congo dagelijks de parkwachters bijstaat. Het gesprek met hem, dat voorzien was op 4/3/2021, kon helaas niet doorgaan wegens de verslechterde veiligheidssituatie in Oost-Congo. Maar komend najaar plannen we dit opnieuw!

We spreken ook met Gentenaar Jurgen Heytens die aan herbebossing doet in het Congobekken. Op indrukwekkende wijze heeft hij in die regio samen met de lokale bevolking een opwaartse dynamiek op gang gebracht, waarbij natuurherstel en ontwikkeling voor de lokale bevolking hand in hand gaan. Op dinsdag 20 april brengt hij ons zijn verhaal in een online lezing. Meer info en inschrijven via deze link.

Filip Debruyne brengt ons in het najaar een gelijkaardig verhaal van hoe bosbehoud hand in hand kan gaan met ontwikkeling voor de lokale bevolking, maar dan in een heel andere regio. We trekken dan naar Laos, een streek waar Filip jarenlang actief was in projecten van duurzaam bosbeheer en nu vanuit Gent het project verder opvolgt. In deze mooie documentaire zie je de successen en uitdagingen voor het bosbehoud in Laos al mooi in beeld gebracht. In het najaar brengt hij ons dit verhaal live vanuit Bibliotheek De Krook.

Tenslotte trekken we in het najaar ook naar Zuid-Amerika waar we in gesprek gaan met de partners van Catapa, een ngo die de gevolgen van mijnbouw in het Zuiden wil aankaarten. Ze vertellen ons hoe in Peru en Ecuador tropisch bos verdwijnt voor de ontginning van aardolie en andere grondstoffen en de inheemse bevolking vergiftigd wordt door de vervuiling van waterbronnen.


Wat hebben wij hiermee te maken?

Die aardolie en andere grondstoffen komen uiteindelijk ook in de tank van je auto of in je smartphone terecht. Het verdwijnen van het regenwoud is dus ook gelinkt aan de manier waarop we produceren, consumeren en ons voeden. In samenwerking met WWF willen we dan ook nog een regenwoudsessie organiseren over de link tussen onze voeding en het regenwoud. In het Amazonewoud zien we immers dat grootgrondbezitters het woud laten verdwijnen voor export van vlees en vooral veevoer (soja en maïs) en die massale vraag naar veevoer is natuurlijk gelinkt aan de grote vleesconsumptie in het Westen.


Call to action

We kunnen ons dus niet onttrekken aan de gevolgen van wat in het globale Zuiden gebeurt wanneer het verdwijnen van het tropische regenwoud zo’n grote gevolgen heeft voor het klimaat en de biodiversiteit. Omgekeerd is onze consumptie ook deel verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Vandaar het belang om ons hier grondig over te informeren. We stimuleren dan ook dat ons publiek zich verder engageert door bv. een aantal van de initiatieven die we onder de aandacht brengen te ondersteunen, hun consumptiepatroon aan te passen of petities te ondertekenen zodat we er samen in slagen om dit globale planetaire erfgoed in al zijn pracht te respecteren!

Datum bericht wo 7 april '21